Skolan klarar inte att stödja alla elever

Som rubriken säger har Riksförbundet Attention gjort en enkät bland sina medlemmar om hur deras upplevelser om hur skolan har fungerat eller inte fungerat. Gensvaret var stort – hela 918 personer svarade på enkäten och resultatet är tydligt: Det behövs mer kunskap i skolorna om de barn med diagnoserna som faller inom NPF-spektrat. Enkäten talar sitt tydliga språk, nämligen:

  • 61% uppger att deras barn inte vill gå i skolan och 40% att deras barn har högre frånvaro än andra elever
  • 47% säger att barnet brister i läs- och skrivförmåga och 65% uppger att de därför kommer efter i skolan
  • 40% av föräldrarna uppger att bristen på stöd har lett till att barnet fått sänkt betyg och 30% att det har lett till en mobbningsproblematik. Lika många svarar att barnet har tvingats byta skola
  • 69% av föräldrarna uppger att de fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerar. 57% uppger att inom parrelationen har bråk uppstått som lett till sämre vuxenrelationer inom familjen.
  • 57% av föräldrarna har gått ner i arbetstid för att kunna stödja barnet
  • 42% har fått hämta hem barnet från skolan när det uppstått problem.

Här kan du ladda ner rapporten ”Allt är en kamp”. Rapport Attentions skolenkt 2011-11-10

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera