Coaching

Coaching kan appliceras på livets alla områden och faser. Coaching handlar om dig, både privat och i yrkeslivet, du utvecklar ditt sätt att tänka, känna, vara och lära. I coaching-samtalen lyfter vi fram och fokuserar på det som är bra och som kan bli ännu bättre!

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att få insikt om dig själv och genom att reflektera över frågor som; var befinner jag mig just nu, vad vill jag, vart ska jag och hur ska jag nå mina mål? kan du komma längre i din karriär och i din utveckling som människa.

Coaching ger dig stöd att få insikt och ta fullt ansvar för ditt liv, styra själv och inte låta omständigheterna styra dig.

Coaching kräver mer av oss
än att vi lär oss någon ny ledningsteknik
Den kräver att vi förändrar vårt sätt att tänka.
Den kräver att vi upptäcker vad vi tänker –
om våra roller och det resultat som vi försöker åstadkomma med människor –
och utnyttjar både det vi tänker och vårt beteende
(Thomas Crane, 1998)

Lämna ett svar