ADHD coach

Hur vet jag om den som kallar sig ”ADHD coach” verkligen har adekvat utbildning?

David Giwercs, ADD Coach Academy klargör hur definitionen på en ADHD coach – följ länken eller klicka på bilden.