ADHD Coaching

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) har ofta behov av stöd för att kompensera för svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impulskontroll, kommunikation, tidsuppfattning, planerings- och organisationsförmåga.

Vi har specialiserat oss inom ADHD och coaching processen bygger på att man ska lära sig mer om sin funktionsnedsättning, lära sig att identifiera vilka specifika ADHD relaterade utmaningar man ställs inför i vardagen, på arbetet, i studierna eller i hemmet samt hur du hittar dina strategier för att utveckla och underlätta för dig själv inom dessa områden. ADHD coaching skapar därmed förutsättningar och möjligheter att utveckla sina unika förmågor och styrkor samt hitta vägar förbi hindren.

ADHD coaching kan kort och gott beskrivas som

  • ett pågående partnerskap
  • bidrar till ökad kunskap
  • bättre handlingsmöjligheter
  • förhöjd livskvalitet för klienten

Vi har utbildade coacher inom ADHD och kontakta oss gärna för mer information: info@strength2grow.se

PAAC PCAC logoLogo_ACCG_WEB_plain

Lämna ett svar